Váš�prohlížeč bohužel nepodporuje JavaScript

Health(a)ware
- program Comenius 2.1, EU

128737-CP-1-2006-1-DE-COMENIUS-C21

Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova v Praze

Gymnázium Jana Nerudy v Praze

Životní styl u přátel v zahraničí

Het Baken Park Lyceum, Almere, NL, duben 2008

Eseje

Studenti se ve svých esejích zmiňují pouze o pozitivních rysech životního stylu u korespodentů a jejich rodin během výměnných pobytů v zahraničí (Nizozemí, Francie, Itálie, Velká Británie, Švýcarsko, Německo).
 

Aktuality

7.- 8.1. 2009

Workshopy posluchačů 5. roč. FTVS, na které jsou zvání studenti GJN     
Program workshopů a prezentací

12. 12. 2008

Návštěva koordinátorů projektu
z Univerzity v Göteborgu
 
Debata v aule GJN, 15. dubna 2008

Debata

Debatování našich a zahraničních studentů v malých skupinách během výměnného pobytu: "Které jsou pozitivní rysy životního stylu ve vaší zemi?" Na konci debaty studenti napsali shrnutí debaty, ve kterém se měli soustředit pouze na pozitivní rysy životního stylu svých kolegů ve skupině. Otázky ankety použité v debatě připravili studenti italské školy v Rimini.

Uvažujeme o zdraví?

    
Prezentace studentů třídy 3B, květen 2008

Prezentace

Studenti si pro své prezentace volí různá témata spojená se zdravým životním stylem. Jejich doprovodným materiálem jsou plakáty, webové stránky nebo prezentace v power-pointu. .
   

Aktuální problémy

Četba článků z novin a časopisů s tématem zdravá výživa, sport, stres, nadváha, pracovní prostředí, spánek, atd. Sledování dokumentárních filmů, např. 'Supersize me', 'Ženy proměny', atd.

Ankety vedené studenty

Téma: prostředí ve škole pro studium i volný čas, možnosti stravování, rozvrh, atd. Ankety jsou zpracovávány studenty dvou odlišných věkových kategorií.
 

Práce v hodině

Debata, rozhovory, scénky, cvičení na gramatické struktury (např. podmínkové věty) založeny na materiálu z učebnic
ankety se zajímavými doprovodnými texty: např. 'The Balanced Diet', Headway Upper-Intermediate, Unit 6, stránky 47-49; 'How´s Your Timing?' Headway Upper-Intermediate, Unit 12, stránky 99-102

Aktivity v rámci vyučování, i mimo, zaměřené na zlepšení pracovních podmínek studentů

Sportovní aktivity

 

Kulturní akce připravené studenty

  

Seznamovací týden v přírodě pro první ročníky

Lyžařské kurzy pro druhé ročníky

Intenzívní jazykové kurzy na horách pro třetí ročníky

Týdenní sportovní kurzy v přírodě pro čtvrté ročníky

Několikadenní předvánoční lyžování v Alpách

Týdenní zájezdy do Alp o jarních prázdninách

Turistika v létě

Turistika na jaře

Turistika v prosinci

Jízda na koních

Jízda na koloběžkách na horách

Skialpinismus

Windsurfing na Lipně

Vodní lyžování ve Vraném n.Vltavou

Závěr vodácké sezóny na Vltavě

Basketbalový maratón

Turnaje ve florbalu

Sportovní dostaveníčko v Mozolově - maturitní ročníky

    
"Malá akademie" - hudba, zpěv, divadlo a tanec, 26. 6.2008
  
"Nerudný Fest" - hudební a divadelní festival, 20. 6.2008
  
"Kupec benátský" - adaptace v anglickém jazyce, 18. 6.2008