TISKOVÁ INFORMACE

22. března 2013


PROJDĚTE SE LABYRINTEM SVĚTA

Celodenní akci pro studenty i širokou veřejnost se vstupem zdarma pořádá Gymnázium Jana Nerudy (Hellichova 3, Praha 1) v úterý 26. března od 8 do 16.30 hod.


Po loňském úspěšném projektu „Den D – pocta českému disentu“ pořádají studenti a učitelé Gymnázia Jana Nerudy projektový den nazvaný „Labyrint světa a ráj srdce“, jehož cílem je navázat na odkaz Jana Amose Komenského a ukázat rozmanitost dnešního světa. V roli Poutníka se tentokrát octnou sami návštěvníci, místo Všezvěda Všudybuda a Mámení je však budou provázet studenti gymnázia. A po vzoru knižního hrdiny budou mít i současní poutníci možnost nakouknout zpod brýlí pod pokličku některých horkých témat (jako jsou totalitní režimy, národnostní menšiny, konflikty), nebo se nechat unášet taji matematiky, astronomie, biologie či chemie. V tematicky zaměřených místnostech najdou také otázky související s některými náboženstvími dnešního světa, metafyzikou štěstí, pohledem na smrt či rituálem manželství v různých kulturách. Návštěvníci se mohou těšit nejen na zajímavé prezentace, workshopy a dokumentární filmy v rámci expozic umístěných v jednotlivých učebnách GJN, ale také na přednášky a diskuse. Mezi pozvanými hosty jsou např. Miloš Čermák (Média v dnešním světě), Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., dr. h. c. (Vznik života) a Mons. Prof. PhDr. Tomáš Halík Th.D. (Otázka smrti z pohledu křesťanského náboženství a filozofie).


Bližší informace o akci jsou k dispozici na stránkách Gymnázia Jana Nerudy (www.gjn.cz) a na Facebooku (https://www.facebook.com/events/409611409132992/).


Výběr z programu


9:00 – 15:00 Expozice v jednotlivých učebnách GJN (přírodní vědy, aktuální společenské a politické otázky, náboženství) – prezentace, workshopy, výtvarné dílny, hry...


9:15 – 10:45 Miloš Čermák – Média v dnešním světě (diskuse k aktuálním otázkám médií)


11:00 – 12:15 Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. dr. h. c. - Vznik života (prezentace a diskuse)


13:30 – 14:45 Mgr. Magdalena Šustová – Jan Amos Komenský včera, dnes – a zítra?


15:00 – 16:00 Mons. Prof. PhDr. Tomáš Halík Th.D. - Otázka smrti z pohledu křesťanského náboženství a filozofiePoznámka pro editory:

Pořadatelem akce je Gymnázium Jana Nerudy (GJN) v Hellichově ulici. GJN patří k nejlepším středním školám v České republice. Ve výsledcích státních maturit v roce 2011, zveřejněných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, se umístilo v rámci celé České republiky na druhém místě hned za pražským Prvním obnoveným reálným gymnáziem (PORG). Stalo se tak nejlepším tuzemským veřejným gymnáziem. Vedle akcí jako „Den D“ aneb Pocta českému disentu a Labyrint světa a ráj srdce pořádá pro studenty i širokou veřejnost také řadu dalších zajímavých akcí: například Malostranskou akademii (cyklus přednášek a besed se zajímavými osobnostmi), studentský multižánrový festival Nerudný Fest či PRAMUN (PRAgue Model of United Nations) – setkání studentů z celého světa, kde se diskutuje o tématech, která se aktuálně řeší v Organizaci spojených národů. Informace o jednotlivých akcích jsou k dipozici na www.gjn.cz.


Gymnázium Jana Nerudy (GJN), Hellichova 3, Praha 1

Jiří Bureš

Koordinátor akce z řad profesorů

Mail: bures@gjn.cz, tel.: 777 810 814


Evelína Koptišová

Koordinátorka akce z řad studentů

Mail: eve.k@atlas.cz, tel.: 603 721 077


Crest Communications

Kamila Čadková

Mail: kamila.cadkova@crestcom.cz, tel.: 731 613 609