Přírodní vědy prakticky a v souvislostech
Inovace výuky přírodovědných předmětů na Gymnáziu Jana Nerudy / 2013 - 15 / Projekt: CZ.2.17/3.1.00/36047
gymnázium jana nerudy > oppa main
Laboratorní cvičení a pokusy - chemie, biologie, fyzika

INFORMACE O PROJEKTU / PDF
Doba trvání projektu: 1. 7. 2013 - 29. 3. 2015
Celkový rozpočet projektu: 3 512 562,11 Kč
Účastníci projektu: studenti 3. - 6.r. a učitelé přírodovědných předmětů GJN
Hlavní cíle projektu:
1) Inovace výuky přírodovědných předmětů na GJN - posílení praktické a experimentální výuky
2) Změna školního vzdělávacího programu - větší důraz na praktickou činnost a propojení jednotlivých předmětů
2013/2014:
1) Zakoupeno vybavení a pomůcky pro experimenty ve výuce (počítačový měřící systém zejména pro výuku fyziky, chemie a biologie).
2) Tvorba výukových materiálů a jejich využití ve výuce fyziky, chemie, biologie, matematiky a zeměpisu.
3) Skupinové projekty studentů (zaměřené na přírodní vědy, případně na propojení přírodovědných a humanitních předmětů).
4) Dvě studentské konference
5) Pětidenní terénní exkurzi pro třetí ročník v Přední Výtoni zaměřená na problematiku životního prostředí.
6) Exkurze, přednášky a setkání s vědeckými pracovníky pro studenty vyšších ročníků.
7) Více než 50 seminářů a školení pro učitele přírodovědných předmětů.
8) Otevřená laboratoř.
2014/2015:
1) Tvorba výukových materiálů a jejich použití ve výuce fyziky, chemie, biologie, matematiky a zeměpisu.
2) Skupinové projekty studentů 3. ročníku (projekty zaměřené na přírodní vědy, případně na propojení přírodovědných a humanitních předmětů).
3) Studentská konference  - prezentace přírodovědných projektů realizovaných studenty 3. ročníku.
4) Přírodovědné exkurze všech studentů vyššího gymnázia.
5) Školení učitelů přírodovědných předmětů.
6) Otevřená laboratoř.
Projektový tým:
Ing. Barbora Carrera (manažerka projektu), Mgr. Jiří Bureš (metodik a garant předmětu Matematika), RNDr. Jaromír Kekule, PhD. (garant předmětu fyzika), RNDr. Markéta Bludská (garant předmětu Chemie), PaedDr.Ludmila Pipková (garant předmětu biologie), Mgr. Jaroslav Tomeš (garant předmětu Zeměpis)
Kontaktní osoba projektu: Mgr. Jiří Bureš, Ph. D. ( bures@gjn.cz)
Stránka projektu s fotografiemi: http://kabcizj.gjn.cz/OPPA.html

Evropský sociální fond
Praha a EU - Investujeme do vaší budoucnosti

design © gjn 2013-2015