TISKOVÁ INFORMACE

13. ledna 2014

STUDENTI Z CELÉHO SVĚTA UKONČILI V PRAZE

KONFERENCI PRAMUN PŘIJETÍM 8 REZOLUCÍ

Praha se pro studenty z celého světa na 5 dní stala sídlem OSN. Hlavní město totiž hostilo do neděle 12. ledna pětidenní 6. výroční konferenci PRAMUN (PRAgue Model of United Nations). V jejím rámci 250 středoškolských studentů v jednotlivých komisích diskutovalo o tématech, která se aktuálně řeší v Organizaci spojených národů – mimo jiné o boji proti rasismu a xenofobii, ochraně práv dětí a žen, ekonomické pomoci zemím třetího světa, životním prostředí, odzbrojení či globální finanční stabilitě. Jednacím jazykem byla angličtina. Českou republiku zastupovali studenti čtyř pražských gymnázií: Gymnázia Jana Nerudy (GJN), které bylo i spoluorganizátorem a garantem konference, Gymnázia Omská, Le Lycée Français v Praze a English International School of Prague.
Při vyvrcholení akce – Valném shromáždění – studenti přijali celkem 8 rezolucí. V rámci doprovodného programu jako hosté na konferenci se svými příspěvky vystoupili mj. Jan Michal (vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice), Monika MacDonagh-Pajerová (předsedkyně občanského sdružení Ano pro Evropu a studentská vůdkyně ze Sametové revoluce v roce 1989) či David Rowsell (ředitel British School of Washington - USA, vynikající znalec české a československé historie).

Simulace modelu Spojených národů pro středoškoláky formou pravidelných konferencí je velmi populární po celém světě. V Evropě se vedle Prahy koná mimo jiné také v Londýně, Haagu, Paříži, St. Petersburgu či Bratislavě.


Renáta Rejmíšová z Gymnázia Jana Nerudy, garantka letošního PRAMUNu, konferenci slavnostně zahajuje.

Foto: Michal Menčík


Phillipp Schmoll, zakladatel konference PRAMUN, s úvodním příspěvkem. Vedle něj Matěj Čadek, hlavní studentský organizátor konference.

Foto: Michal MenčíkJan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice, se svým příspěvkem na konferenci PRAMUN.

Foto: Michal MenčíkMonika MacDonagh-Pajerová, předsedkyně občanského sdružení Ano pro Evropu a studentská vůdkyně ze Sametové revoluce v roce 1989, hovoří v rámci doprovodného programu na konferenci PRAMUN se studenty


Na závěrečném Valném shromáždění v Muzeu hudby studenti hlasovali o rezolucích předložených jednotlivými komisemi. Rezolucí přijali celkem osm.

Více informací:


Gymnázium Jana Nerudy (GJN), Hellichova 3, Praha 1

Mgr. Renáta Rejmíšová

Vedoucí sekce anglického jazyka a garant 6. výroční konference PRAMUN

Mail: rejmisova@gjn.cz, renatarejmisova@gmail.com

Tel.: 604 995 580


Crest Communications

PhDr. Kamila Čadková

Mail: kamila.cadkova@crestcom.cz

Tel.: 731 613 609