Vás prohlížeč bohužel nepodporuje JavaScript
Veletrh fiktivních firem na GJN
gymnázium jana nerudy > projekty a akce > veletrh fiktivních firemprojekty v předmětu společenské vědy
Foto14. dubna 2015
Foto30. dubna 2014
Foto10. dubna 2013
Foto10. dubna 2012
Foto19. dubna 2011
Foto6. dubna 2010
Článek'Když škola vycestuje za hranice teorie',
Dominika Vřešťálová,
Hospodářské noviny, 15. 4. 2010
Foto6. května 2009
Foto18. dubna 2007
Fotoduben 2006
Foto7. dubna 2005
Foto15. dubna 2004
Fotoduben 2003

VELETRH FIKTIVNÍCH FIREM je na Gymnáziu Jana Nerudy již tradiční akcí. Ožije jím celá škola, ačkoliv se konkrétně jedná o projekt pořádaný pro druhé ročníky v rámci výuky základů společenských věd. Cílem projektu je přiblížit studentům podnikatelské prostředí, umožnit jim vyzkoušet si, jak to vypadá, chce-li někdo založit firmu a starat se o její fungování. V průběhu projektu jsou studenti seznamováni s teoretickými informacemi, které si hned zkouší na své firmě aplikovat v praxi. Zvažují podnikatelský záměr, rozpočet své firmy, uvažují nad propagací a reklamou, sestavují informační a reklamní materiály, vytvářejí si podnikatelské strategie a v neposlední řadě připravují prezentaci své firmy, a to nejen v českém jazyce, ale také v cizích jazycích podle svého zaměření a výběru. Celá akce vrcholí veletrhem fiktivních firem, na kterém mají studenti možnost se prezentovat a "prodávat" své výrobky.Nejlepší firmy jsou vždy vyhodnoceny. Mnohem důležitější je ale fakt, že si studenti prakticky vyzkouší mnoho poznatků z ekonomie. Veletrh má už u nás tradici, takže druhé ročníky se těší, až budou moci prezentovat své nápady, a zbytek školy se těší, jaké firmy se letos objeví na veletrhu a co nového druháci vymyslí.
Irena Hochová, Dagmar Vachatová

design © kabinet cizích jazyků gjn 2010-2014akce a projekty gjn prezentace gjn v cizích jazycích: