Vás prohlížeč bohužel nepodporuje JavaScript
Projekty v předmětu Základy společenských věd
gymnázium jana nerudy > akce a projekty gjn > projekty v předmětu společenské vědy
ZÁKLADY TRESTNÍHO PRÁVA
SIMULOVANÉ SOUDNÍ JEDNÁNÍ
je vyvrcholení dlouhodobější spolupráce mezi Právnickou fakultou UK a Gymnáziem Jana Nerudy. Spolupráci zaštiťuje právnická fakulta v rámci nově zavedeného předmětu Právní praxe na středních školách, který pod odborným dohledem prof. Aleše Gerlocha vyučuje doktorand právnické fakulty, JUDr. Michal Urban. Cílem předmětu je nejprve představit budoucím právníkům základy učitelského řemesla a poté jim dát možnost vyzkoušet si, jaké to je, vyučovat právo na vybrané střední škole. Předmět se i přes značnou náročnost těší mezi studenty poměrně velké oblibě. Tento semestr navštěvovali školy 4 skupiny budoucích právníků a do budoucna se uvažuje o rozšíření počtu studentů, kterým bude dovoleno si předmět zapsat. Se třídou 3.B na GJN pracovala skupina tří studentů. Středoškolákům přiblížila základy trestního práva. Závěrečné simulované soudní řízení bylo, tak jako běžné soudní řízení, veřejně přístupné. Z jednání byla natočena asi dvouminutová reportáž, která byla vysílána v nedělních zprávách 9.5. ve 20:19, 22:14 a 23:14.
Michal Urban
  • Téma jednání: KRÁDEŽ MOBILU SPOLUŽAČKY'
  • Studentka 1. ročníku vysoké školy ukradla mobilní telefon proto, aby mohla být ve spojení se svým mladším bratrem a dávat na něj alespoň na dálku pozor.
  • Účastníci soudního přelíčení (soudci, státní zástupci, obžalovaná, svědci a poškozený): studenti GJN
  • Organizace jednání a dohled nad odbornou úrovní: studenti vyšších ročníků Právnické fakulty UK
  • Datum jednání: 05. 05. 2010 13,40 - 15,10 hod.
  • Místo jednání: soudní místnosti ve 4. patře, č. 414
    Právnická fakulta UK, náměstí Curieových 7, Praha 1
  • Reportáž na ČT24 / 2min
  • Foto: 05. 05. 2010

VELETRH FIKTIVNÍCH FIREMPřehled dosavadních veletrhů a fotogalerie
VELETRH FIKTIVNÍCH FIREM
je akcí, kterou ožije celá škola, ačkoliv se konkrétně jedná o projekt pořádaný pro druhé ročníky v rámci výuky základů společenských věd. Cílem projektu je přiblížit studentům podnikatelské prostředí, umožnit jim vyzkoušet si, jak to vypadá, chce-li někdo založit firmu a starat se o její fungování. V průběhu projektu jsou studenti seznamováni s teoretickými informacemi, které si hned zkouší na své firmě aplikovat v praxi. Zvažují podnikatelský záměr, rozpočet své firmy, uvažují nad propagací a reklamou, sestavují informační a reklamní materiály, vytvářejí si podnikatelské strategie a v neposlední řadě připravují prezentaci své firmy, a to nejen v českém jazyce, ale také v cizích jazycích podle svého zaměření a výběru. Celá akce vrcholí veletrhem fiktivních firem, na kterém mají studenti možnost se prezentovat a "prodávat" své výrobky. Mnohem důležitější než býti nejúspěšnější firmou je fakt, že si studenti prakticky vyzkouší mnoho poznatků z ekonomie. Veletrh má už u nás tradici, takže druhé ročníky se těší, až budou moci prezentovat své nápady, a zbytek školy se těší, jaké firmy se letos objeví na veletrhu a co nového druháci vymyslí.
Irena Hochová, Dagmar Vachatová

design © kabinet cizích jazyků gjn 2010akce a projekty gjn prezentace gjn v cizích jazycích: