Z historie Debatního klubu GJN        2004 / 2005


CO JE TO DEBATOVÁNÍ?
Dušan Hrabánek


Debatování je soutěžní hra, jejíž podstatou je diskuze řízená soustavou pravidel. V jejich rámci tříčlenné týmy studentů obhajují přidělené stanovisko k danému tématu. Tým afirmativní přesvědčuje rozhodčí o jeho správnosti, tým negativní se snaží jeho argumentaci vyvrátit. Ve svých vystoupeních používají debatéři fakty podložené argumenty, usilují o jasnou a logickou strukturu řeči a rétoricky přesvědčivý styl. Témata debaty odrážejí zásadní obecné otázky lidské společnosti. Příklady tezí z posledních let:

"Zvířata nemají sloužit lidem jako předměty sportu a zábavy"
"Odbory jsou brzdou pokroku"
"Zahraniční politika USA je neospravedlnitelná"

Akademické debatování je odvozeno z metod práce anglického parlamentu a na britských středních a vysokých školách má více než stoletou tradici. Do České republiky přišlo debatování asi před 10 lety díky nadaci Open Society Fund. Od té doby probíhá u nás každoročně soutěž Debatní liga, kterou vyhraje nejlepší tým v české nebo anglické debatě. Největší šanci na výhru v Debatním poháru má naopak ten tým, který v daném pololetí debatoval nejčastěji.
Studenti GJN se účastní debatních soutěží v angličtině již třetí rok. Debatování se stalo pro řadu studentů dobrou zábavou a vítanou možností využití volného času. Nenásilnou formou si osvojují dovednosti analytického myšlení, argumentace, kultivovaného mluveného projevu a týmové spolupráce. Učí se rozpoznávat podstatné od nepodstatného, vyhledávat a posuzovat informace. Debatování v angličtině je navíc mimořádným přínosem pro rozvoj jazykových schopností. Debatéři postupem času ztrácejí strach z mluveného projevu a učí se překonávat ostych z vystupování před publikem. Na celostátních turnajích se setkávají s vrstevníky z celé republiky a často navazují dlouhodobá přátelství. Tým těch nejlepších vyjíždí každoročně na Mistrovství světa.
Debatování v České republice organizuje a soutěže pořádá Asociace debatních klubů. Na jejich stránkách najdete další informace o debatování. Šířením debatování po Praze se zabývá též Debatní klub Nad Alejí. Debatní klub na GJN se schází každou středu v 15:30. Noví zájemci o debatování mohou kontaktovat prof. Alana Beahana nebo Dušana Hrabánka . Debatérům - začátečníkům postačí základní znalost angličtiny.


Vítězství týmu GJN v turnaji Nad Alejí Open   -   debatování v anglickém jazyce

Za GJN se turnaje zúčastnili dva týmy – „Nezbedny from Bedny“ ve složení Martin Černý, Štěpán Novák a Petr Poldauf (všichni 3.A) a „Daredevils“, za který debatovaly Petra Hrdličková ze 3.C, Klára Čížková (externí členka našeho klubu z gymnázia Truhlářská) a Eva Zatloukalová (členka debatního klubu při gymnáziu v Brně-Řečkovicích, který nám vypomohl s náhradou za člena, jenž se turnaje nemohl zúčastnit). Turnaje se celkem zúčastnilo 16 týmů začínajících debatérů nejen z celé České republiky, ale i ze zahraničí. Tým Daredevils prošel základní částí turnaje bez porážky a ve finále zvítězil nad týmem „Dark Side“ z Debatního klubu Nad Alejí. Debatní klub při GJN se tak může pochlubit prvním vítězstvím svého týmu v debatním turnaji. (A také příslušným pohárem, který bychom chtěli na vhodném místě ve škole vystavit.)

V soutěži o nejlepšího řečníka turnaje pak obsadila Petra Hrdličková 3. místo a Klára Čížková se stala vítězkou. Ani druhý tým se v soutěži neztratil a oslavil své historicky první vítězství v debatě. Rozhodování debat si poprvé vyzkoušeli zkušenější debatéři klubu – Jakub Faryad z 6.C a Ivan Hrabánek z 6.A.
Pevně doufám, že další úspěchy debatérů z GJN na sebe nedají dlouho čekat.
Dušan Hrabánek


Asociace debatních klubů
Debatní klub Nad Alejí