Váš�prohlížeč bohužel nepodporuje JavaScript
GJN-main Department of foreign languages GJN - main page
aktuality material projekty souteze cesty debata divadlo galerie
Aktualizace stránky:    01. 07. 2008 2016/17   2015/16   2014/15   2013/14   2012/13   2011/12   2010/11   2009/10   2008/9   2007/8   2006/7   2005/6   2004/5   2003/4 Kontakt

Kroužek irských tanců na GJN pod vedením lektorů taneční školy RIDA opět v září 2008  !
          
Kroužek znovu zahájí svou činnost na začátku září, bude-li dostatek zájemců. Vyučovat bude opět lektor/ka taneční školy irských tanců RIDA - Rinceoirí Irish Dance Academy. Začátečníci i pokročilí, přihlašte se prosím ihned na začátku školního roku u pana prof. Víta Kubánka v kabinetě ČJ (nebo u nás v AJ). Starší členové kroužku již odmaturovali, a proto je třeba získat nové zájemce. Při malém počtu tanečníků bohužel nebudeme moci kroužek otevřít. Irský tanec doporučujeme všem, kteří si chtějí nejen zatančit, ale i podstatně vylepšit svou fyzickou kondici. Lekce se budou konat pravděpodobně opět v pátek odpoledne ve 14:30. Z tancování nemějte obavy, jste-li v pátek již unaveni - naopak, po náročném týdnu ve škole si při irském tanci krásně odpočinete :).

"Malá akademie 2008" - kulturní akce studentů GJN - 26.6.2008
           
Druhá kulturní událost v rámci jednoho týdne se také zdařila. Vystoupil pěvecký sbor Víta Kubánka, dramatický kroužek Hany Krulikovské a kroužek irského tance studentů GJN pod vedením Marie Dernovškové, lektorky RIDA a umělecké vedoucí skupiny Rinceoirí. Děkujeme za krásný zážitek a těšíme se na další vystoupení.

"Nerudný Fest 2008" - kulturní akce studentů GJN - 20.6.2008
          
Blahopřejeme všem organizátorům a účinkujícím k opravdu vydařenému Nerudnému Festu. Moc se vám všem povedl :-).

Anglické divadlo: "The Merchant of Venice" podle Williama Shakespeara, 18. června 2008
             Představení
             Zkouška
Představení "Kupec benátský" podle W. Shakespeara připravila třída 2B; generální zkouška se konala 17.6., premiéra pro studenty 18.6. dopoledne
a repríza pro rodiče se bude konat ve středu 23.6. v 18:00 v aule školy. Návštěvu představení vřele doporučujeme!

Studenti italské školy 'Liceo Scientifico A. Einstein' z Rimini v Praze:    11. - 18. května 2008
          
První část výměnného italsko-českého zájezdu proběhla v Praze. Výměny se účastní celkem 28 italských studentů a 27 studentů z 5 tříd GJN: 4A, 4B, 4C, 5A a 5B. Druhá část výměny proběhne od 15. do 22. září v Rimini.

Konference Modelu Spojených národů RAMUN:    16. - 17. dubna 2008
        

Studentská konference Ramstein Model United Nations je pořádána americkou střední školou na letecké základně Ramstein v Německu. Účelem této konference je zlepšit mezinárodní vztahy mezi studenty z Evropy a Asie prostřednictvím konstruktivní debaty a výměny.

Výměnný zájezd 3.B do Holandska:    5. - 12. dubna 2008
          
Mezinárodního týdne na střední škole Het Baken Park Lyceum v Almere u Amsterdamu se zúčastnili studenti třídy 3B včetně našich dvou studentek AFS. Společný program byl organizován pro studenty osmi škol ze šesti zemí EU (Francie, Španělsko, Rusko, Maďarsko, Česká republika a Nizozemí.)

"Easter Egg Hunt" na GJN:    19. března 2008
          
Soutěž v plnění úkolů, jejichž zadání bylo ve velikonočních vajíčkách ukrytých na různých místech v budově školy.

Studenti americké střední školy z Ramsteinu na GJN:    16. února 2008
          
Ukázka jednání konference Modelu Spojených národů; téma debaty: "Členství Turecka v EU". RAMUN, konference Modelu Spojených národů v Ramsteinu, které se naši studenti zúčastnili již dvakrát, se bude letos konat v dubnu. Studenti, kteří mají o účast v RAMUN zájem, nechť se přihlásí co nejdříve v kabinetě cizích jazyků.

Studenti holandské školy Het Baken Park Lyceum v Praze:    9. - 16. února 2008
          
Jednalo se o první část výměny do Holandska. Studenti 3.B budou v Almere od 5. do 12. 4., kdy Het Baken Park Lyceum organizuje tzv. "Mezinárodní týden".

Jazykové kurzy na horách
     
Letos se konaly čtyři jazykové kurzy na horách: 3D na Božím Daru, 3C v Horní Rokytnici, 3A v Peci pod Sněžkou a 3B ve Strážném.
Přehled jazykových kurzů na horách 1997-2008
        

Předvánoční anglické divadlo:   21. prosince 2007
     
          
"William Shakespeare"  -  ukázka sonetů  (4B), adaptace hry 'King Lear' (3B), úryvky z her 'A Midsummer Night's Dream' a 'Macbeth' - originální texty (5D)

Přípravná návštěva holandských učitelů v Praze před studentskou výměnou:    12. prosince 2007
          
Seznámení s holandštinou, dopisy korespondentů, ochutnávání holandských sušenek, dotazy k výměnnému zájezdu.

Debatní klub Gymnázia Jana Nerudy      Olomouc Open Cup 2007
Debatní klub se rozšířil o několik dalších členů. Všichni se úspěšně zúčastnili v Liberci 1. kvalifikačního turnaje, kdy se v anglické lize umístil školní tým "Dully Dulls" ve složení Martin Dunaj, Nella Soušková a Barbora Goláňová (ze 4.B) na 1. místě a v české lize tým "Who Cares" ve složení Mariana Pípalová, Adéla Pudláková, Monika Vašíčková, Anička Šimerdová a Barča Kudějová (ze 4.B) na místě 8. Upřímně všem blahopřejeme a přejeme hodně dalších úspěchů!

Pro další informace se můžete podívat na debatní nástěnku ve škole naproti kabinetu cizích jazyků.
Debatování se koná každý týden v pondělí od 15.30 ve třídě 115.

"Mock exam":   v rámci přípravy na maturitní zkoušku v anglickém jazyce:
5. 11. 2007 - třída 6.C
6. 11. 2007 - třída 6.A
7. 11. 2007 - třída 6.B
zatím jen 5 témat z  25 maturitních témat pro anglický jazyk 2007/8

Nabídka studijních programů na středních školách v zahraničí:   šk.r. 2008-2009
Organizace AFS, Mezikulturní programy, ČR

Oslava svátku Halloween na GJN:   31. října 2007
                

Výměnné zájezdy pro studenty GJN ve školním roce 2007 / 08                        
- anglický jazyk -
Het Baken Park Lyceum v Almere, Nizozemí, pro studenty 3.B   (Holanďané v Praze od 9. do 16. února, my v Almere od 5. do 12. dubna 2008)
International School Meergronden v Almere, Nizozemí, pro studenty 2.B    (studenti Meergronden v Praze od 20. do 25. 4. 2008, my v Meergronden na podzim 2008)
Liceo Scientifico A.Einstein v Rimini, Itálie, pro studenty 4. a 5. ročníku   (Italové v Praze od 11. do 18.května 2008, my v Rimini od 15. do 22. září)

- německý jazyk -
Düren, Německo, pro studenty 4. a 5. ročníku   (termín bude oznámen)
Pirna, Německo, pro studenty 2. a 3. ročníku   (termín bude oznámen)

- francouzský jazyk -
Gymnase de la Cité Lausanne, Švýcarsko, pro studenty 4.B a 5.B   (Švýcaři v Praze 31.3. - 5.4.2008, my v Lausanne v 21.4.-26.4.2008)

Poznávací zájezd do Anglie - jaro 2008    
Termín: 24.4. - 30.4. 2008        Cena: 8400 Kč
V ceně je zahrnuto: 4x nocleh v anglických rodinách, 4x polopenze - snídaně a večeře v anglických rodinách, 4x balíček na cestu, doprava Lux busem, eurotunel nebo trajekty, služby průvodce, pojištění léčebných výloh pro cesty a pobyt, pojištění cestovní kanceláře dle 159/99 Sb.
V ceně není zahrnuto: vstupné - Tower+H.Court; Tussaud's; Portsmouth; Bekonscot; Leeds; Oxford Story Museum; London Eye

"Show Debate" :  19. září 2007
          
Obrázky z ukázkové debaty organizované Debatním klubem GJN

Česká jazyková praxe německých studentů z Pirny na GJN:   17. - 23. 09. 2007      
Od pondělí do pátku se němečtí studenti dvojjazyčné česko-německé třídy Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně účastnili
pravidelného vyučování na naší škole. Odpoledne trávili v českých rodinách a na návštěvách kulturních památek.