Vás prohlížeč bohužel nepodporuje JavaScript
Kabinet cizích jazyků  
Aktuality Materiál Projekty Soutěže Cesty Debata Divadlo Fotogalerie
gymnázium jana nerudy > kabinet cizích jazyků > materiál aktualizováno: 22. 09. 2015

Učebnice cizího jazyka        ENGLISH LIBRARY
Anglický jazyk
Success Pre-intermediate, Intermediate, Upper-intermediate; New Opportunities Upper-Intermediate; Premium B2 level; Grammar for First Certificate (L.Hashemi and B. Thomas); Grammar in Use (R.Murphy) apod.

Doplňkový materiál                       EXERCISES IN HOT POTATOES

Úryvky z beletrie, články z časopisů, novin, internetu, domácí adaptované četby a literatury v originále, audio a video materiál, doplňkový materiál k procvičení probraných gramatických jevů; k celkovému opakování v angličtině slouží např. testy  PET, FCE a CAE.Maturitní zkouška z cizího jazyka

Maturitní témata pro anglický jazyk / šk. rok 2015 - 2016

Státní maturitní zkouška z anglického jazyka se bude konat podle pravidel státní maturitní zkoušky.
Profilová maturitní zkouška z anglického jazyka bude probíhat jako maturitní zkouška z anglického jazyka na GJN v minulých letech. Maturitní zkouška bude ústní a hodnotí se především schopnost studenta samostatně rozvinout téma, které během přípravy k maturitě zpracoval, jeho schopnost reagovat na dotazy zkoušejícího a vésti dialog. Učitelé dávají přednost individuálnímu a aktivnímu přístupu studenta k danému tématu před memorováním faktografických informací. Znalost historického, kulturního a zeměpisného prostředí v zemích daného jazyka, související s probíranými tématy, je podmínkou úspěšného vykonání zkoušky.

Maturitní zkouška z latiny
Maturitní zkouška je ústní. Student prokazuje své schopnosti při překladu a gramatickém rozboru souvislého textu z klasické antické a středověké literatury. Dílo i autora dovede charakterizovat. Zná kulturní, historické i politické prostředí v němž se antická literatura vyvíjela, i jak později antické období ovlivňovalo evropskou kulturu.
  On-line Books
BBC News
BBC Science & Nature
Science Frontiers
Natural History Museum
National Geographic
Scientific American
CNN
Guardian Unlimited
The Independent
Telegraph.co.uk
ABC News
The Washington Post
Visit Britain
Lyrics A-Z
TED.COM

Awesome Stories

design © kabinet cizích jazyků gjn 2010 - 2015akce a projekty gjn prezentace gjn v cizích jazycích: