Vás prohlížeč bohužel nepodporuje JavaScript
Kabinet cizích jazyků  
Aktuality Materiál Projekty Soutěže Cesty Debata Divadlo Fotogalerie
gymnázium jana nerudy > kabinet cizích jazyků > soutěže aktualizováno: 10.10.2016

Výsledky 'Certamen Latinum' na GJN / 10. února 2015
Nejúspěšnější řešitelé v kategorii A
1. místo: Pavel Vondráček 25,5b. / 5B
2. místo: Ondřej Žižka 22b. / 5B
3. místo: Anna Harazimová 20,5b. / 5B

Nejúspěšnější řešitelé v kategorii B
1. místo: Pavla Taněvová 24,5b. / 6B
2. místo: Konrád Hanák 24b. / 5A
3.-4. místo: Oto Mestek 22b. / 5A ; Tereza Zmatlíková 22b. / 5A

Obou kategorií se celkem zúčastnilo 13 studentů.
Výherci postupují do zemského kola, které se bude konat v pátek 20. března 2015 v Praze.

Obvodní kolo Prahy 1 v německém jazyce / 9. února 2011
Členové poroty: Christine Cafourková, Mgr. Dagmar Křivková, Mgr. Ladislav Bošek; počet přihlášených soutěžících : 5.

Pořadí dle počtu bodů v kategorii II.B
1. De Lacoste Adele, GJN, 23,8 bodů
2. Taněvová Pavla, GJN, 23 bodů
3. Kubálek Lukáš, GJN, 21,2 body

4. Šerksová Marie, ZŠ sv. Voršily, 10,2 bodů
5. Blažková Nikola,ZŠ nám. Curiových, 6,5 bodů

Zemské kolo soutěže v latině: 'Certamen Latinum' / 23. března 2011
Nejúspěšnější řešitel z GJN v kategorii A
11. místo z 24 účastníků: Radovská, 3B
Nejúspěšnější řešitel v kategorii B
8. místo z 16 účastníků: Vřešťálová, 4B

Školní kolo soutěže v latině: 'Certamen Latinum' / únor 2011
V kategorii A soutěžilo 25 studentů, nejvyšší možný počet bodů byl 28. V kategorii B soutěžilo 13 studentů, nejvyšší možný počet bodů byl 35. Vítězové v obou kategoriích postupují do zemského kola, které se koná 23. března 2011 v Praze.

Nejúspěšnější řešitelé v kategorii A:
1. Zittová, 3B, 8 + 13 = celkem 21 bodů
2. Radovská, 3B, 7 + 14 = 21 bodů
3. Damaška, 3B, 7 + 13 = 20 bodů


Nejúspěšnější řešitelé v kategorii B:
1. Hančilová, 5B, 9 + 21 = celkem 30 bodů
2. Kuklíková, 4B, 6 + 20 = 26 bodů
3. Hrnčiřík, 5B, 8 + 17 = 25 bodů

Soutěž pro studenty GJN ve dvou kategoriích. Téma kategorie (1): 'Books are friends that never fail'. Téma kategorie (2): 'We open the door but enter you must yourself'. Výherci kategorie 1. - Anna Hlaváčková (3.B), Nataša Handová (1.C), Jan Dubač (1.C). Výherci kategorie 2. - Dominika Vřešťálová (4.B), Kristýna Čermáková (6.D), Markéta Kačenová (5.A) / Vítězné práce

Matematická soutěž v angličtině v řešení příkladů z národních kol matematických olympiád v USA
Matematickou soutěž v anglickém jazyce poprvé připravili učitelé matematiky a anglického jazyka ve šk. r. 2003/4 jako součást projektu Comenius 1.3, Rozvoj školy, "Cizí jazyky ve vyučování". Vzhledem k velkému zájmu studentů je soutěž nyní jednou z pravidelně organizovaných aktivit gymnázia. Učastní se jí studenti z 3. a 6. ročníků, kteří soutěží ve dvou kategoriích. Ze 30 úloh národní soutěže USA "ASHME" je vybráno 20, jednak proto, aby soutěž nebyla příliš obtížná a studenty nedemotivovaly případné neúspěchy, jednak, aby příklady odpovídaly českým osnovám matematiky. Studenti sami připravili program na počítačové vyhodnocení soutěže, který slouží i pro soutěž "Klokan". (Bodový přehled: za příklad vyřešený částečně 2 body, za správně vyřešený příklad 5 bodů a 0 bodů za neřešený příklad.)
Informace o matematických soutěžích v anglickém jazyce od r. 2010 naleznete na webové stránce Kabinetu matematiky a fyziky.
Nejúspěšnější řešitelé     -      06.02. 2007
Dne 6.2. 2007 opět proběhla matematická soutěž v anglickém jazyce. Účastnilo se jí 77 studentů třetích a vyšších ročníků, kteří soutěžili ve dvou kategoriích (3. + 4. ročník, 5. + 6. ročník). Z národní soutěže USA "ASHME" bylo vybráno 24 úloh. Maximálně bylo možné získat 120 bodů.
5. a 6. ročníky:   (1) Jakub Benda, 6A, 105 b., (2) Jakub Honců, 6A, 90 b. (3) Jakub Balhar, 6A, 85 b.
3. a 4. ročníky:   (1) František Hejl, 4A, 86 b., (2) Nella Soušková, 3B, 82 b. (3) Petr Slavíček, 3A, 81 b.
Nejúspěšnější řešitelé     -     01. 02. 2005
6. ročník:   (1) Pavel Minárik, 6.A (2) Anita Benešová, 6.C (3) Jan Krátký, 6.A
5. ročník:   (1) Viktor Bakštein, 5A (2) Martina Pavlíčková, 5.C (3) Petr Beneš, 5A (3) Zuzana Kajňáková, 5B
4. ročník:   (1) Anna Sedláčková, 4B
3. ročník:   (1) Martin Pospíšil, 3A (2) Pavla Markupová, 3C (3) Martin Tauber, 3C
  

Nejúspěšnější řešitelé     -     29. 01. 2004
Celkové pořadí:   (1) Pavel Brůna, 6.A (2) Pavel Minárik, 5.A (3) Daniel Fučík, 5.A.....(9) Jakub Benda, 3.A

Soutěž v překladu uměleckého textu z angličtiny do češtiny - červen 2005
1. kategorie - Terry Pratchett: The Colour of Magic (úryvek)
1.- 2. místo:  Tereza Haasová a Katka Steinbachová

2. kategorie - Daphne DuMaurier: Rebecca (úryvek)
1. místo: Kryštof Bořkovec      2. - 4. místo: Anna Bartoňová, Eliška Hánková a Pavel Hrabák
  

design © kabinet cizích jazyků gjn 2010 - 2016akce a projekty gjn prezentace gjn v cizích jazycích: